Adatkezelési tájékoztató

 

Az Nardini Óvoda Alapítvány a romániai törvényeknek megfelelően működik, cím: Székelyudvarhely, Petőfi Sándor utca 3 szám, Hargita megye, Románia, telefon: 0745575360, email: gr.nardinieduhr.ro.

Jelen tájékoztató a www.nardini.ro weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatok tárolásáról, felhasználásáról szól.

Az Nardini Óvoda Alapítvány a weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy az így linkelt oldal harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítjuk a weboldalról.

Az érintett a weboldal használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

 

Az általunk gyűjtött személyes adatok, felhasználása

Honlapunk nem gyűjt személyes adatokat a látogatókról.

 

Felhasználói jogok

Az alkalmazandó jog szerint az érintettnek az alábbi jogai vannak:

 • a feldolgozott személyes adatokhoz való hozzáférés joga - ami azt jelenti, hogy kérheti tőlünk annak a ténynek a megerősítését, hogy feldolgozzuk vagy nem személyes adatait, és ha igen, kérheti az adatokhoz valamint az adatok feldolgozásának feltételeihez való hozzáférést. Erre vonatkozó kérelmet benyújthat a webhelyen található kapcsolattartási információk felhasználásával;
 • a személyes adatok beavatkozásának joga (azaz a joga a feldolgozott személyes adatok kijavításhoz) - a helytelen személyes adatok kijavításának kérésére vonatkozó lehetőség, a hiányos vagy hibás adatok módosítását kérheti kérésben a megadott kapcsolattartási lehetőségek igénybevételével;
 • joga, hogy bármikor, ingyenesen megtagadja az Ön személyes adatainak feldolgozását (azaz az adatai feldolgozáshoz való hozzájárulás visszavonásának joga) - ha az Ön beleegyezésén alapul, anélkül, hogy befolyásolná a feldolgozás jogszerűségét az adott pontig;
 • az a jog, hogy az automatikus feldolgozás alapján egyéni határozat ne vonatkozzon Önre
 • az illetékes bírósághoz és / vagy a személyes adatok feldolgozásának nemzeti felügyeleti hatóságához panasz benyújtásának joga
 • a személyes adatok törlésének joga
 • a személyes adatok hordozhatóságához való jog - ami azt jelenti, hogy kérheti személyes adatainak áthelyezését, másolását egy másik adatbázisba strukturált, általánosan használt, olvasható módon, de csak abban az esetben, ha a feldolgozás az Ön beleegyezésén vagy a szerződés végrehajtásán alapul, és automatikusan történik;
 • az alkalmazandó jog által megengedett mértékben a feldolgozás korlátozásának kérése, a következő esetekben:
  • úgy véli, hogy az általunk feldolgozott adatok pontatlanok, mindaddig amíg kijavítódnak
  • a feldolgozás törvénytelen, de nem kívánja törölni az adatait
  • a vállalatnak már nincs szüksége személyes adataira a fenti célok érdekében
  • Ön ellenzi az adatok feldolgozását mindaddig, amíg ellenőrizzük, hogy a cég gyakorlott jogai meghaladják-e az Ön jogait

Jogait bármikor gyakorolhatja írásos, dátumozott és aláírt kéréssel elektronikus úton az akövetkező e-mail címre: gr.nardinieduhr.ro vagy postai úton a Nardini Óvoda Alapítvány fent megadott ​​postacímére küldve. A kérelmet feldolgozzuk, és a lehető legrövidebb időn belül válaszolunk, attól függően, hogy a megkeresett kérelmek összetettsége és száma mennyire változik.

Ha bármilyen más információt szeretne kapni a fentiekkel kapcsolatban, beleértve a jogaink gyakorlásának módját, kérjük, küldjön nekünk írásbeli, dátumozott és aláírt kérelmet a fenti kapcsolattartási adatokhoz.

hullam