Amit fontos tudni rólunk

 

Óvodánk Székelyudvarhely központjában, a ferences templom mögött található. A Mallersdorf-i Ferences Nővérek alapították 1992-ben, és szerzetesrendünk alapítójáról, Dr. Paul Josef Nardiniről nevezték el. Jelenleg négy vegyes életkorú csoportban folyik a gyermekek nevelése. 2006-ban a Bukarestben megalakult központi minőségellenőrző (ARACIP) bizottság akkreditálta napközinket.       


Pedagógiai koncepciónk

 

  A napközi otthonunkban sikeresen alkalmazott értelemorientált Egységes Pedagógia (úgynevezett Kett-módszer) értelmében, nevelésünk az egész ember nevelésére irányul, ami azt jelenti, hogy figyelembe vesszük a gyermek testi - szellemi - lelki dimenzióit, és mindhárom területre azonos mértékben hatunk. A gyermeket teljes emberként szólítjuk meg: az értelmét, az érzelmeit és a képességeit, vagyis a fejét, a szívét és a kezét. Fontos tényező nevelésünkben az érzelmi biztonság, a derűs, oldott légkör, jó közérzet, nyugalom, érzelmi kiegyensólyozottság. A különböző nevelési részterületek tevékenységeit /mese-vers, ének-zene, ábrázolás, testnevelés, külső világ tevékeny megismerése / a témától és a gyermekek életkorától függően szabadon választhatóan, játékba integrálva, vagy kötelező formában, játékosan szervezzük. A gyermekek egyéni fejlődését nyomon követjük, és azt szeretnénk elérni, hogy a gyermekek  a családi nevelés, és az óvodai nevelési folyamat eredményeként az óvodáskor végére elérjék az iskolai munkához szükséges értelmi, testi, lelki és szociális fejlettséget.
Az alkalomszerű, életszerű mindennapi tapasztalatoknak jelentős szerepet tulajdonítunk, amelyek természetes módon beépülnek a gyermekek életébe. A vegyes életkorú csoportok nagyszerű lehetőséget biztosítanak számunkra a szociális érzékenységre nevelés terén, illetve a gyermekek fejlődését sajátosan elősegítik. Jelenleg négy vegyes korú csoport (Szent Ferenc, Szent Antal, Szent Miklós, Szent Erzsébet) működik az óvodánkban. A gyerekek harmonikus fejlődéséről nyolc szakképzett óvónő, két dada, illetve egy fejlesztő pedagógus gondoskodik. A nevelés során kiemelt figyelmet kap az integrált nevelés, a különbözőségek elfogadása, illetve az egymás tiszteletére való nevelés. Napközi otthonunk gazdagon felszerelt eszközökkel van ellátva.

  Az egyházi év számtalan lehetőséget kínál ünneplésre, közösségi élményre. Az ünneplés örömét átélve erősítjük a keresztény testvériséget. Nevelésünk arra irányul, hogy a gyermek szeretetben, szeretet által megtanuljon kapni és adni. Az érzelmi kiegyensúlyozottságot nyújtó, biztosító légkörben a gyermek tapasztalja meg, tanulja meg egymás elfogadását, az egészséges önértékelést, a másokkal való törödést. Arra törekszünk, hogy a hitre, a keresztény erkölcsre való nevelésünk az egész napot, az óvodai életet átható folyamat legyen.

Szeretettel várjuk mindazon családok gyermekeit, akiknek szülei meggyőződéses keresztény életet választanak gyermekeik számára, igényelik és támogatják az óvodánkban folyó nevelőmunkát.

 

 

hullam